MARSJANINA MARVINA LOT ODRZUTOWYM PLECAKIEM 2

Marvin przygotowuje się do tajnej misji dla ACME. Musi znaleźć 6 modułów i dostarczyć je na swój statek tak szybko, jak to możliwe.