NA BEZLUDNEJ WYSPIE – WALKA O OGIEŃ

Zatop tratwy przeciwnika za pomocą kokosowej armaty, zanim on zatopi Twoje!