MAHJONG ZWARIOWANE MELODIE

Dopasowuj po dwie takie same płytki, aby zebrać wszystkie pary.