Scooby-Doo: Uwięzieni w nawiedzonym domu!

Przejdź ostrożnie przez wszystkie drzwi. Aby się regenerować, zjadaj Scooby-chrupki.