LOONEY TUNES: TAXIDAGS

Styr genom stadens gator med taxin genom att klicka och dra musen längs den väg du ska ta för att hämta Looney Tunes-figurerna och släppa av dem.